دسترسی سریع

1400/1/31 سه‌شنبه
فرآیند شکایت از پرسنل اداره کل
 
 
چنانچه شکایت،نارضایتی و هرگونه اعتراضی به عملکرد پرسنل یا فرآیندهای کاری موجود اداره کل دارید یا سوء جریانی را مشاهده و یقین نمودید، می توانید ازطرق  ذیل شکایات خود را طرح و پیگیری نمایید:

راه‌ های ارایه شکایت:
الف) تلفنی:
تماس با شماره های ذیل:

 (  سعید داراب پور مسئول حراست: 02538151713    -    مهدی تولایی بازرس ماده 91 : 02538151730 )
ب) حضوری:
1- اخذ فرم: به جهت تسهیل در ارایه شکایت اخذ فرم به 4  روش ممکن می باشد:
  1. سامانه اینتر نتی اداره کل به آدرس http://qom.isiri.gov.ir  فرم ذیل 
  2. دفتر مدیر کل
  3. حراست
  4. اداره حقوقی
 1. تکمیل فرم: فرم دارای دو نوع اطلاعات ستاره دار و فاقد ستاره است. اطلاعات ستاره دار شامل اطلاعات ضروری جهت رسیدگی به شکایت و اطلاعات فاقد ستاره شامل اطلاعات تکمیلی جهت تماس با شاکی میباشد. این موارد و نحوه تکمیل فرم بر روی سامانه درج شده است و همچنین در صورت نیاز مراجعه کننده به راهنمایی، راهنمایی لازم توسط کارمندان به مراجعه کننده ارایه خواهد شد.
 2. ارایه فرم: فرم شکایت پس از تکمیل در قبال اخذ رسید به دفتر مدیر کل و یا حراست ارایه خواهد شد.
 3. انجام تحقیقات اولیه: پس از تحویل شکایت، حراست اداره کل به ترتیب تاریخ یا فوریت که به  پیشنهاد رییس حراست و تشخیص مدیر کل خواهد بود تحقیقات اولیه را انجام و مستندات لازم را جمع آوری خواهد نمود.
 4. رسیدگی به موضوع : موضوع در کارگروه مربوطه مطرح و پس از بحث و در صورت کفایت مباحث تصمیم اخذ خواهد شد.
 5. ارایه نتیجه: پس از انجام تحقیقات و در صورت تقاضای شاکی نتیجه رسیدگی به شکایت به غیر از موارد خاص به اطلاع ایشان خواهد رسید.
 فرم مربوطه جهت تکمیل و ارائه 

 
فرم ثبت شکایت شناسه ثبت شکایت: تاریخ ثبت:
اطلاعات شاکی: تاریخ شکایت: ساعت شکایت:
نام و نام خانوادگی:

تلفن:
ادرس: موضوع شکایت:
£ رفتار کارکنان
£ نوع خدمت
£ نقص فرایند
نحوه دریافت شکایت:
£ حضوری/ نیابتی
£ نامه/ ایمیل
£ تلفن/پیامک/سامانه
اطلاعات متشاکی: سازمان: استان/شهرستان: آدرس:
کارمند خاطی: خدمت: فرایند:
موضوع شکایت:
شرح شکایت: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................


درقسمت ذیل چیزی نوشته نشود
رسیدگی به شکایت و اطلاع رسانی:
مرجع رسیدگی کننده: نام کارمند مسئول رسیدگی: سمت:
نتیجه بررسی:
طریقه اطلاع به شاکی:
£تلفنی £حضوری £نامه نگاری
میزان اقناع شاکی پس از اطلاع رسانی:
£ناراضی £ قانع £راضی £خرسند
اقدام اصلاحی:
آیا جلسه ای در خصوص عدم رخداد مجدد برگزار شد؟ آیا با کارمند خاطی برخورد شد؟
آیا فرایند ناقص رفع نقص گردید؟  آیا جهت اعمال تغییرات احتمالی در دستورالعمل ها، فرایندها و رویه‏ها نیاز به تصویب در مراجع بالادستی وجود دارد یا خیر؟ 
نام و نام خانوادگی ثبت کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: