دسترسی سریع

تقدیر و تجلیل از مدیر عامل واحد تولیدی برگزیده استان قم

تقدیر و تجلیل از مدیر عامل واحد تولیدی برگزیده استان قم
مدیرکل و کارشناسان استاندارد استان از مدیر عامل  یک واحد تولیدی استان قم تقدیر کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان قم در بازدید مدیرکل استاندارد از واحد تولیدی آذرخش از مدیر عامل این واحد به عنوان مدیر برگزیده درسال 1399 تجلیل کرد.
مجید آوری فرد در این بازدید از زحمات مدیران و کارکنان این واحد تولیدی تقدیر و برلزوم اهتمام هرچه بیشتر به استانداردسازی و ارتقاء کیفیت تولیدات استان تاکید کرد.