دسترسی سریع

بسته حمایتی بازنگری شده - سال ۱۳۹۹ - اعتبار یک سال

بسته حمایتی بازنگری شده با عنوان حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب و کار در سال جهش تولید جهت بهره برداری

با سلام و احترام،

   بدینوسیله بسته حمایتی بازنگری شده با عنوان  "حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب و کار در سال جهش تولید" جهت بهره برداری و اقدام، از تاریخ ابلاغ، ارسال می گردد.

شایان ذکر است کلیه مکاتبات مربوط به بسته حمایتی مصوب 97/5/20 (نامه های شماره 136027 مورخ 97/6/10، 132126 مورخ 98/5/28  و 125597 مورخ 99/06/11) لغو اعلام می گردد.

متن بسته حمایتی