دسترسی سریع

اطلاعیه ها

نظارت بر محموله های صادراتی

با سلام و احترام

           حسب مصوبات یکصد و سی و نهمین جلسه شورای معاونین مورخ 99/5/19 و تاکید بر هماهنگی و تعامل ادارات کل استاندارد استان ها با گمرکات اجرایی و نظارت بر محموله های صادراتی با هدف پیشگیری از تخریب بازارهای هدف صادراتی ،  مقتضی است کلیه ادارات کل، طی ابلاغی به واحدهای تولیدی دارای کاربرد نشان استاندارد، که محموله های خود را به استناد نشان استاندارد به گمرکات اجرایی جهت صدور اظهار می نمایند، خواستار اعلامیه صدور به ادارات کل، قبل از اظهار به گمرک شوند و متعاقبا ادارات کل محل تولید محموله ، نسبت به نمونه برداری های تصادفی اقدام و نتایج در سوابق واحد مذکور ثبت گردد.در صورت مشاهده موارد عدم انطباق، موضوع به نحو مقتضی بررسی و از نتیجه گمرکات مرتبط را نیز مطلع نمایند.لازم به توضیح است این ابلاغ در خصوص محموله هایی می باشد که مهار شده اند و صرفا برای صدور، تولید  ( چه توسط خود واحد تولیدی صادر شوند و چه توسط صادر کننده دیگر) و واحد تولیدی  در خصوص صادر کننده های محموله های تولیدی خود مکلف است تا ضوابط این نامه را اطلاع رسانی نماید.