دسترسی سریع

اطلاعیه ها بيشتر

فرآورده کاغذ توالت با نام تجارتی کسری از مصادیق جعل علامت استاندارد می باشد

با عنایت به بررسی های بعمل آمده :
فرآورده   کاغذ توالت 
با نام تجارتی   کسری
از مصادیق
جعل علامت استاندارد
                                                              می باشد.
لذا از مردم شریف استان قم ، خواهشمنداست برای حفظ سلامت خود ، از خرید و مصرف این کالا خودداری نموده و از کسبه محترم نیز درخواست دارد نسبت به جمع آوری و جلوگیری از عرضه و فروش این محصول اقدام لازم را بعمل آورند.
به آگاهی می رساند مطابق ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ، تولید، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری , بدون علامت و یا تاییدیه  این سازمان، ممنوع و جرم بوده و با متخلفین , با حکم محاکم صالحه عمومی برخورد قانونی (حبس وجریمه نقدی ) خواهد شد.
                                            روابط عمومی اداره کل استاندارد استان قم