دسترسی سریع

پلمپ واحدهای تولیدکننده محصولات غیراستاندارد در استان قم

دو واحد تولیدی که محصولات غیراستاندارد تولیدی می کردند شناسایی و پلمپ گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان قم واحد دو واحد تولیدکننده تیرچه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات استاندارد پلمپ شدند .
این گزارش می افزاید واحد های تولیدی مذکور که در  بازدیدهای کارشناسان بخش فنی و حقوقی اداره کل استاندارد شناسایی شده بودند علیرغم دریافت تذکر, اخطار و تعهد به عدم تولید تا زمان اخذ پروانه استاندارد ، به فعالیت خود ادامه داده و اقدام قابل قبولی برای اخذ پروانه استاندارد نیز ننموده اند .
بر همین اساس خط تولید و ماشین آلات واحدهای مذکور با درخواست و پیگیری اداره حقوقی استاندارد استان و پس از اخذ  دستور مقام  قضایی, تا زمان اخذ پروانه استاندارد موقتا متوقف و پلمب گردید.
همچنین پرونده یکی از واحدهای تولیدی استان پس از طی مراحل تعزیر و پلمپ و مشاهده مجدد تخلفات توسط کارشناسان و بازرسان استاندارد با عنوان اعلام جرم جهت رسیدگی بیشتر به محاکم قضایی استان ارسال گردیده است .
لازم به توضیح است ، تولید ،تمرکز و عرضه کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون داشتن علامت استاندارد ممنوع بوده و در صورت مشاهده برخورد قانونی لازم با آن انجام خواهد شد .