دسترسی سریع

1400/1/25 چهارشنبه
عنوان نام پرسنل شماره تماس
حوزه ریاست
مسئول دفتر مدیرکل  و کارشناس روابط عمومی وحید یزدان صفت 38151710
36622022
مشاور مدیرکل در امور صنایع غذایی و حلال سید مجتبی منزوی 38151785
کارشناس حراست سعید داراب پور 38151713
36624665
معاونت ارزیابی انطباق
معاون سعید پروانه 38151717
36706405
کارشناس حوزه معاونت ارزیابی انطباق حسن قرایی 38151728
اداره نظارت بر اجرای استاندارد
رئیس  اداره عبدالحسین رحیم زاده 38151720
کارشناس صنایع شیمی مرتضی عباسی مقدم 38151722
کارشناس صنایع بسته بندی ، سلولزی و کفش مجتبی محمودی 38151723
یوسف حاج عینی 38151724
کارشناس کمیته علائم احمد احمدی 38151725
کارشناس صنایع ساختمانی و معدنی علی محمد صادقی 38151726
اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت
رئیس اداره و (رئیس گروه صنایع ساختمانی و معدنی) مهدی تولایی 38151730
کارشناس تایید صلاحیت حسین ولد خانی 38151731
اداره امور آزمایشگاه ها
رئیس اداره و (رئیس گروه صنایع غذایی و کشاورزی) فاطمه عاملی 38151740
کارشناس (صنایع غذایی و کشاورزی) --- 38151740
کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی مهدی احمدی 38151741
اداره اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
رئیس اداره اندازه شناسی و ) رئیس گروه صنایع مکانیک ( حسین  بدری مفرد 38151750
کارشناس مکانیک ، خودرو و نیروی محرکه محمد حسین نجفی شهرضا 38151751
کارشناس آسانسور ، سردخانه و تاسیسات گاز پرکنی محمد نجفی زاده 38151753
اداره توسعه منابع ، بودجه و برنامه ریزی
رئیس  اداره حسین  یوسفی 38151760
کارپرداز ارشد  قلی زاده 38151762
دبیرخانه هوشنگ  محمدعلی نیا 38151763
کارشناس تحول اداری میلاد   حجازی پور 38151760
نقلیه و تاسیسات مهدی  یوسفی آمره 38151765
آبدارخانه صفر  صلواتی 38151766
اداره امور مالی
رئیس  اداره حسین  بافرانی 38151770
حسابدار مسئول- درآمد و امین اموال عنایت الله رحیمی 38151771
حسابدار زهرا عبداللهی 38151772
ذیحساب مریم شریفی 38151777
اداره  امور حقوقی , پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد
رئیس  اداره محمدرضا  احمدی ورزنه 38151780
کارشناس امور حقوقی علیرضا  زارع شحنه 38151781
کارشناس پاسخگویی به شکایات رضا  قاسم زاده 38151782
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
رئیس اداره سعید داراب پور 38151713
اداره استاندارد سازی ، آموزش و ترویج استاندارد
رئیس --- 38151790
کارشناس مسئول هماهنگی امور تدوین و ترویج استاندارد محمد حسین رضایی جواهریان 38151791
کارشناس ترویج استاندارد علیرضا حبیبی 38151712
انجمن مدیران کنترل کیفیت استان قم سید مصطفی روحانی 38151735
38151736
اداره استاندارد سلفچگان
رئیس اداره علی بنی حسن 33677336
حسابدار جواد ساده 33677333
شماره های تماس اداره کل
شماره تماس اداره کل 38151
شماره نمابر اداره کل 36618384
شماره نمابر اداره استاندارد سلفچگان منطقه ویژه 33677331
صندوق پستی اداره کل 3574 ـ 37185
کد پستی اداره کل 3718657499
نشانی پورتال اداره کل :  qom.isiri.gov.ir
سامانه استعلام پیامکی کد ده رقمی نشان استاندارد  :  10001517  ****  سامانه پیامکی اداره کل :  10002531517
نشانی اداره کل  : قم خیابان امام خمینی (ره) چهار راه شهید غفاری خیابان سپاه (ایستگاه) میدان راه آهن