شنبه 10 مهر 1395   05:02:20
ساختار اداره کل
خدمات الکترونیکی
آمار و اطلاع رسانی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را براورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی  

میلاد پیامبر مهر ورحمت مبارک
1393/1/27 چهارشنبه
جریمه نقدی واحد متخلف
واحد تولیدی متخلف جریمه شد


1393/1/27 چهارشنبه
استاندارد سازی تجهیزات شهر بازی رنگین کمان
6 تجهیز شهربازی رنگین کمان قم مجوز استاندارد گرفت


1393/1/23 شنبه
استاندارد سازی تجهیزات شهر بازی 72 تن قم
سه تجهیز مجموعه تفریحی شاهد(72 تن)قم مجوز استاندارد گرفت


1393/1/23 شنبه
استاندارد سازی تجهیزات شهر بازی بوستان علوی قم
11 تجهیز مجموعه تفریحی بوستان علوی قم مجوز استاندارد گرفت


1393/1/23 شنبه
استاندارد سازی تجهیزات شهر بازی پارک هاشمی قم
14 تجهیز شهربازی پارک هاشمی قم مجوز استاندارد گرفت


خبر داخلی
جریمه نقدی واحد متخلف
استاندارد سازی تجهیزات شهر بازی رنگین کمان
استاندارد سازی تجهیزات شهر بازی  پارک هاشمی قم
استاندارد سازی تجهیزات شهر بازی بوستان علوی قم
استاندارد سازی تجهیزات شهر بازی 72 تن قم
بازرسی از نمایشگاه بهاره استان قم در محل دائمی نمایشگاه های استان
تجهیزات غیر استاندارد، یک شهربازی رادرقم به تعطیلی کشاند
شروع طرح نوروزی کنترل نازل های سوخت مایع دراستان قم
تحقق جهاد اقتصادی با افزایش استاندارد
تمدید وصدورپروانه تاییدصلاحیت 4آزمایشگاه همکار درقم
<br />

رويدادها
نتايج آزمون انتخاب کارشناسان استاندارد
سامانه ملي رسيدگي به شکايات سازمان ملي استاندارد

گزارش تصویری
بيشتر