دسترسی سریع

اخبار اداره کل

نشست دوره ای مدیرکل استاندارد استان قم با مدیران صنایع غذایی

در جلسه ای با حضور مدیرکل استاندارد استان قم و مدیران عامل شرکت های فرآورده های گوشتی استان قم بر لزوم افزایش کیفیت تولیدات استان تاکید شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان قم, در این جلسه که با حضور مدیران عامل شرکت های فرآورده های گوشتی و نمایندگان اداره کل دامپزشکی و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد، گزارشی از وضعیت تولید فرآورده های گوشتی در سال 1399 و آماری از تعداد نمونه برداری ها ی انجام شده از محصولات واحدها به صورت ادواری و در ادامه عملکرد اداره استاندارد قم در برخورد با واحد های متخلف  توسط کارشناسان صنایع غذایی اداره کل استاندارد ارائه شد.
مدیرکل استاندارد استان در این جلسه گفت: با توجه به اینکه بیشتر مصرف کنندگان فرآورده های گوشتی تولیدی استان از قشر متوسط و ضعیف جامعه می باشند افزایش کیفیت تولیدات محصولات فرآورده های گوشتی (سوسیس,کالباس, ژامبون و...) مورد تاکید بوده و برکیفیت این محصولات کنترل بیشتری صورت خواهد کرفت .
ایشان با اشاره به اجرایی شدن مواد 41, 42 و 43 قانون تقویت و توسعه افزود: عدم رعایت استانداردها و وجود نواقص در فرآورده های تولیدی منجر به طرح تخلف در کمیسیون ماده 42 و در نهایت ارجاع تخلف به مراجع قضایی و برخورد قانونی خواهد شد.
 

سایر تصاویر: